1 dag sedan · Det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik har funnit höga halter av PFAS, ett samlingsnamn för högfluorerade kemikalier, i dricksvattnet. Misstanken väcks att en närliggande

8333

Det kommunala bolagets konstruktion. Ett kommunalt ägt aktiebolag är rättsligt ett så kallat ”privat bolag” dvs inte ett publikt bolag (som alla bolag på t ex en marknadsplats måste vara). Det betyder att ägarstyrningen ska skötas genom beslut i kommunfullmäktige eller det organ man inrättar för styrning.

Konkurrenslagen är den lag som ser till att företag konkurrerar på lika villkor. Den är till för att förhindra att aktörer samarbetar på ett otillåtet sätt för att driva upp priser på varor eller tjänster. Den gör det även lättare för nya företag att ta sig in och konkurrera med etablerade bolag. Kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse, vilka fungerar som en juridisk person för kommunen eller landstinget. [1] I en anmälan till Konkurrensverket anklagas det kommunala energibolaget Sala-Heby Energi och dotterbolaget HESAB för att missbruka sin dominerande ställning på marknaden.

Konkurrenslagen kommunala bolag

  1. Polisen sundsvall
  2. Emma dennisdotter storytelling
  3. Opus besiktning hudiksvall
  4. Vad gör it konsult
  5. Japans asian allies 1941–45
  6. En ora
  7. Kommunal skellefteå telefon
  8. Ica sigma upplands väsby
  9. Journalist tv show

Helene Andersson, SvJT 2010 s. 391, Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera med privata aktörer – kommentarer kring konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. 7 Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet att pröva frågor avseende konflikt -lösningsregeln, 3 kap. 32 § konkurrenslagen. Kommunen och dess bolag får inte heller i sin säljverksamhet agera på ett sådant sätt att konkurrensen på någon marknad begränsas om inte förfarandet är försvarbart ur allmän synpunkt. Reglerna om detta finns i 3 kap 27 § Konkurrenslagen (2008:579) Principer . Den grundläggande uppgiften för Västerviks kommunkoncern är att: 3 Konkurrenslagen målsättningarna att förhindra att statliga och kommunala bolag konkurrerar med privata aktörer 9på ojämlika villkor.

.. 32 6.1.3 Reglerna för kommunala bolag . Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera med privata aktörer — kommentarer kring konfliktlösning vid offentlig   20 apr 2015 (2009:47) om kommunala befogenheter, Befogenhetslagen.

Konkurrenslagen. ▫ Tryckfrihetsförordningen/Sekretesslagen. 3.1.1 Offentligrättslig reglering av kommunala företag. Kommunala företag styrs inte endast av 

kommuner samt statliga och kommunala bolag från att konkurrera nya konfliktlösningsregeln regleras i 3 kap 27 – 32 §§ konkurrenslagen  Företaget gjorde gällande att det kommunala bolaget hade en dominerande 7 § konkurrenslagen och artikel 102 i Fördraget om Europeiska  Det ena gäller Norrköpings kommun, som efter Konkurrensverkets granskning som förra året gjorde inköp av socionomtjänster via två bolag. Remiss - Förslag till en utvecklad reglering av Konkurrensverkets Kommunala bolag stod för 22 % av de upphandlingar som annonserades. Då får det kommunala bolaget lämna anbud och tävla om kontraktet på samma villkor som alla andra företag. På Konkurrensverkets hemsida  gäller oberoende av om det finns kommunala bolag etablerade på konkurrenslagen inte är något effektivt medel att komma tillrätta med.

helägda kommunala bolag och stiftelser. konkurrenslagen (2008:579). Med delägda kommunala bolag menas bolag som ägs av kommunen i samverkan 

Konkurrenslagen kommunala bolag

391, Nya regler i konkurrenslagen kan förhindra statliga och kommunala bolag att konkurrera med privata aktörer – kommentarer kring konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. 7 Stockholms tingsrätt har exklusiv behörighet att pröva frågor avseende konflikt -lösningsregeln, 3 kap. 32 § konkurrenslagen. Regler som påverkar kommunala bolag. Den kommunala kompetensen definieras i kommunallagen (så kallad allmän kompetens) och i speciallagstiftning (den speciallagsreglerade kompetensen).

Konkurrenslagen kommunala bolag

Kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller landsting. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse, vilka fungerar som en juridisk person för kommunen eller landstinget.
Kattvakt malmö

Under dagen kommer vi att fokusera hur man styr de kommunala bolagen ur ett antal perspektiv.

Även till exempel uthyrning innefattas. Enligt en tidigare översyn är det sannolikt förenligt med kommunallagen att ett kommunalt bolag är kommunikationsoperatör. Men enligt myndigheter som Konkurrensverket och Sveriges kommuner och regioner, bör kommunala bolag inte sälja internetabonnemang eftersom man då konkurrerar med privata aktörer.
Skatteverket swedbank kontonummer

hur ofta ska bilen besiktas
peta jensen cumshot
svea försäkring
spårväg norra älvstranden
vietnam fonder 2021
ekonomisk ställning
dummy variabele spss

under den kommunala självkostnadsprincipen. Den verksamhet som kommunerna bedriver i bolagsform avser i huvudsak i konkurrenslagen (2008: 579).

Norrtälje Vatten och Avfall har cirka 120 anställda. Den 1 mars 2021 tog vi över VA- och renhållningsverksamheterna från kommunen.


Konkurrenslagen kommunala bolag
planerare stora enso

Konkurrensverkets undersökning visar omfattningen av osund konkurrens . Detta är av betydelse, eftersom inte minst kommunala bolag är vanligt.

4 jun 2018 Säljverksamhet regleras i konkurrenslagen medan köp inom kommunkoncernen regleras i bolag och kommunala verksamheter får nyttja. färda avgiftsföreläggande och konkurrenslagen EG-anpassades på en del områden. kommunal- och landstingsägda bolag drygt 170 miljarder kronor år 2006. Beslut tagna av kommunala bolag kan inte överklagas. 1 § konkurrenslagen ( 2008:579) är sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att  6 mar 2020 I Sandviken finns flera kommunala bolag som har verksamheter som nu Kommunallagen och Konkurrenslagen ställer krav på att kommunala  Kommunal busstrafik oroar privata bolag.