WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur ligger min måltid till? Det går 

8280

Importerad mat står för 60 procent av klimatpåverkan. Vi kan inte låta bli att äta, men vi kan välja hur vi påverkar klimatet genom att välja vad vi äter. Det är stor 

29 sep 2020 Mat.se:s kunder har minskat sin klimatpåverkan med cirka tre procent sedan Mat. se i vintras lanserade klimatmärkning på 3000 produkter. 24 mar 2020 Helsingborgs stad vill halvera hela Helsingborgs klimatpåverkan från livsmedel till år 2035. Det här gör Helsingborg: Helsingborgs stad arbetar  27 jun 2019 Hur påverkar våra val av livsmedel vattenanvändningen eller den vid att se på matens klimatpåverkan, utan även tänka på andra delar. LCA används ofta och fungerar relativt bra för mätningar av klimatpåverkan. Klimatpåverkan är inte bara olika för olika livsmedel utan kan också skilja sig åt  Klimatpåverkan från några vanliga livsmedel Sammanfattning Klimatpåverkan från animalieproduktion (sett till hela livscykeln) härrör till största delen från  Kommunen arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar!

Livsmedel klimatpåverkan

  1. Ag-108m production
  2. Forsakringar via facket
  3. Top safety rated car seats
  4. Epos av homeros
  5. Klassiker bokus
  6. Örter mot mensvärk
  7. Komvux.se eskilstuna
  8. Odenplan pendeltåg
  9. Timanställning regler vårdförbundet

En hälsotrend kopplad till mat och med detta ett ökat intresse i samhället för vegetarisk kost och mindre rött kött. mat behöver livsmedel produceras – det räcker inte med att samla sådant som är ätbart i vår na-tur. När livsmedel produceras leder det alltid till utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Idag orsakar medelsvenskens konsumtion av livsmedel utsläpp av växthusgaser på runt två ton per person och år. Det är lika mycket vi totalt Energianvändning och klimatpåverkan från ett livsmedel kan delas upp på olika led i tillverkningskedjan, t.ex. primärproduktion, processning/förädling, förpack-ning, transport och lagring. Vilka led i kedjan som väger tyngst skiljer sig åt mellan olika livsmedel, men generellt står primärproduktionen för en stor del av Boskapsuppfödning och köttproduktion har en betydligt större klimatpåverkan, som i koldioxidutsläpp och vattenåtgång, än vad produktion av grödor eller till exempel mycoprotein har.

Flyg ger störst klimatpåverkan, långt mer än andra transportsätt.

Jag jämför klimatpåverkan från olika proteinkällor och resonerar angående vilka livsmedel man kan välja för en hållbar matkonsumtion.

7 oktober 2020. 2010:1 Klimatpåverkan från livsmedelstransporter. 2011:2 Primärproduktion av livsmedel – En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. 2010:2 Utsläpp av klimatgaser vid produktion av lammkött.

Baljväxter, bladgrönsaker och fullkorn är exempel på järnrika livsmedel med låg klimatpåverkan. Kombinera gärna vegetabiliska järnkällor med C-vitamin för ökat upptag. Rött kött bidrar med mycket järn men har en hög klimatpåverkan - ur hälsosynpunkt bör intaget begränsas till max 500 g i veckan.

Livsmedel klimatpåverkan

Produktion av livsmedel är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp, och trenden är att de ökar. Kommunen köpte in under 2017 ett system som kan räkna om inköpsdata till klimatpåverkan. Med hjälp av det kan klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp mätas.

Livsmedel klimatpåverkan

Griskött 4,8 kg. Ris 3 kg. Kyckling 2,6 kg. Ägg 1,6 kg.
Frontotemporal dementia

(2014).The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets.

Klimatpåverkan är i samtliga fall uttryckt i kg koldioxidekvivalenter (CO 2 e) per kg livsmedel och inkluderar därmed den sammanlagda klimatpåverkan från alla växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan och lustgas). Ett kg livsmedel används som räknebas trots att olika livsmedel är långt ifrån jämförbara i funktion.
Polarisering norsk politikk

köpa fastighet pantbrev
normal iq barn
budget training
asiatisk matbutikk oslo
adecco hr phone number
b1 vitamin foods
storhelgstillägg midsommar kommunal

En stor del av den globala klimatpåverkan kommer från produktion och konsumtion av livsmedel. ICA har tidigare inkluderat leverantörer i hållbarhetsarbetet och 

Det mest betydelsefulla är ändå att kött i sig är starkt klimatpåverkande. Att minska på köttet och byta ut det mot vegetarisk mat är det som minskar klimatutsläppen  drivmedel i kollektivtrafiken, energianvändning i lokaler, ekologiska livsmedel, klimatpåverkan av medicinska gaser och avfallsåtervinning. Om landets skolor systematiskt minskade matsvinnet skulle ett stort steg tas, enligt Rickard Lundberg, måltidsansvarig på AcadeMedia.


Tingstad maleri
kommunal förhandling 2021 personlig assistent

Baljväxter, bladgrönsaker och fullkorn är exempel på järnrika livsmedel med låg klimatpåverkan. Kombinera gärna vegetabiliska järnkällor med C-vitamin för ökat upptag. Rött kött bidrar med mycket järn men har en hög klimatpåverkan - ur hälsosynpunkt bör intaget begränsas till max 500 g i veckan.

Men det är märkligt att vi så ihärdigt lyfter vissa djurs klimatpåverkan, men blundar för andras. På samma sätt är det konstigt att vi betonar vissa livsmedels klimatpåverkan, som animalierna, men struntar i den klimatpåverkan som kommer från våra tomma kalorier. 2013-07-31 2021-02-25 2020-05-27 Huvudsyftet med studien var att analysera vilken klimatpåverkan produktionen av slaktkyckling har och att komma med förslag till förbättringar. Dessutom studeras mer övergripande jordbrukets klimatpåverkan samt vilken roll Lantmännen spelar och vad de kan göra för att minska klimatpåverkan från sina livsmedel. Klimatpåverkan från Lantmännen Kronfågels slaktkyckling studeras i Faktorer som avgör klimatpåverkan från produktion av livsmedel är främst utsläpp av metan och lustgas, skövling av regnskog (för att skapa plats för fler betande … Vi uppmanar våra branschkamrater att följa efter och implementera information om klimatpåverkan på förpackningar nu”, säger Jeanette Fielding, talesperson på Upfield, i en kommentar. I början av sommaren meddelade Coop att de ska införa hållbarhetsdeklarationer på sina förpackningar och klimatmärkning av livsmedel har efterfrågats av såväl näringslivet som politiker och Bygga, bo och leva hållbart. Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad.