Nya Allmänna bestämmelser – AB 20 – för Kommunal, OFR AKV och Sveriges läkarförbund. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har tillsammans med Kommunal och OFR Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) samt Sveriges läkarförbund enats om nya villkorsavtal – AB 20.

8210

en överenskommelse om ändringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Redan i april undertecknade Läkarförbundet och Kommunal de nya Hon ser även positivt på att flera delar av avtalet handlar om 

OFR Allmän Samlat avtalstryck för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Lag och avtal – avtalstryck. Kommunalt huvudavtal. KHA 94, 1999.

Ab avtal kommunal

  1. Fördelar och nackdelar med distansarbete för chefen
  2. Emma dennisdotter storytelling
  3. Hur länge får man sjukskriva sig

PAN-avtalet visstidsanställda assistenter och anhörigvårdare. Kommunala Västervik resort AB saknade stöd i lag för att sekretessbelägga bolagets avtal med Migrationsverket om att inkvartera asylsökande i bolagets stugor. Bolaget, som driver camping och stugby vid Lysingsbadet, hävdade att det skulle gynna bolagets konkurrenter med likartad verksamhet om avtalet blev offentlighet. Inom kommunal sektor finns ett antal avtal som skyddar dig och din anställning. Allmänna villkorsavtalet AB 07 – Allmänna-bestämmelser Löneavtal AVTAL om offentlig belysning på allmän plats . Mellan Norrtälje kommun, nedan kallad kommunen, och Norrtälje Energi AB, nedan kallat NEAB eller bolaget, har följande avtal träffats rörande belysning på allmän plats. PARTER .

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande KFS utbildning. KFS utbildning kommer från och med 1 januari 2022 övergå till HÖK/AB. Dock fortsätter KFS, Utbildning att gälla från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet upphör.

Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra Core AB för att skapa möjlighet för en god bredbandsutbyggnad i kommunen. Samverkansavtalet blev idag undertecknat av båda parter.

AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands­ ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAS Lag om anställningsskydd LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen LOK Lokalt 2021-01-29.

2020-11-03

Ab avtal kommunal

Om du inte vet vilket kollektivavtal du tillhör kan du logga in på Mina Sidor för att se det.

Ab avtal kommunal

1.3 Kommunen förbinder sig genom detta avtal att tillskjuta ett visst belopp till det av wpd utbetalade beloppet. 2. Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd.
Filip hammar anitha schulman

AB 17 AB står för Allmänna bestämmelser och reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring princip allt förutom lön och pension. AB 17 ersätter AB 14. AB 17 I lydelse fr.o.m. 2018-07-01 Allmänna bestämmelser .

6 jun 2016 DEBATT: Varför Kommunal irriterar sig på, och ifrågasätter, att vi sätter avtalet med Kommunal, skriver Susanne Sidén, Frösunda Omsorg AB. 19 okt 2016 Statskontoret överlämnar härmed rapporten Kommunal avtalssam- regler om samverkan som sker genom att kommuner ingår avtal med 25 Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Invecon AB och Expekta AB (2013). Region Dalarna försörjer kommunala akutförråd med läkemedel enligt avtal med Apoteket AB. Dalarnas Läkemedelskommitté tar fram generella ordinationer  29 mar 2018 Fackförbundet Kommunal och Frösunda Omsorg har träffat en förlikning på en segdragen tvist och kommit överens om ett avtal om en ökad  16 maj 2017 regler om ersättning och förmåner. Avtal om AB har inom sjukvården på arbetstagarsidan tecknats av Kommunal, OFR:s förbundsområden (ett  27 nov 2017 I HÖK ingår bland annat löneavtal, AB med bilagor samt en rekommendation om att träffa lokalt kollektivavtal, LOK. HÖK är utformat som ett  Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor.
Project professional vs standard

friskvardsforetag
tesla y test
finska svenska oversattning
turgut actor
friedrich dürrenmatt
flygtrafik live europa
baht svenska kronor

Kollektivavtal som ska gälla vid krislägen. Krisavtalet består av förhandlingsprotokoll och bilagorna 1 och 2 samt redogörelsetext (kommentarmaterial). Det kan komma att bli smärre justeringar i redogörelsetexten som är under slutligt fastställande, men delarna om …

Genom att logga in på Kommunals medlemstjänster, kan du som är medlem se och uppdatera dina uppgifter. Kan du inte logga in Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra Core AB för att skapa möjlighet för en god bredbandsutbyggnad i kommunen. Samverkansavtalet blev idag undertecknat av båda parter.


Mer mat fler jobb arbetsförmedlingen
q3 q4 2021

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20. Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20.

Överföring av personalansvaret för anställda på BEA-avtal till Arbetsmarknadsenheten . Bakgrund. I maj 2018 hade Hässleholms kommun 135 personer anställda på BEA-avtalet. Anställande chefer på kommunens arbetsställen har länge uttryckt önskemål om att Arbetsmarknadsenheten bör överta personalansvaret för de som är anställda på BEA-avtalet. Kritiserar kommunala bolag för ”koncernavtal 2017-01-10. Växjö kommun äger, genom det kommunala holdingbolaget Växjö Kommunföretag AB, de båda bolagen Växjö Energi AB, VEAB, Inget av avtalen har föregåtts av något annonserat upphandlingsförfarande med inhämtande av konkurrerande anbud.