Efter avslutad utbildning får du ut en filosofie kandidatexamen med huvudområde: pedagogik eller sociologi med inriktning: personal- och arbetslivsfrågor Arbetsmarknad Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och du kan därför hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring.

7831

Filosofie kandidatexamen (fil.kand) i socialt arbete på Stockholms universitet Socionom, genusvetare och kulturvetare med tidigare erfarenhet främst från 

För att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha minst 120 poäng varav 60 poäng i ett huvudämne. Du måste ha läst minst upp till C-nivå i huvudämnet och ha skrivit ett självständigt 10-poängsarbete (C-uppsats eller examensarbete). I Örebro finns drygt 40 ämnen som kan ingå som huvudämne i en kandidatexamen. Man arbetar som socionom både inom stat, kommun, frivillig och privat sektor. Examen Genomförd godkänd utbildning ger yrkesexamen; socionomexamen, inklusive en filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor of Science in Social Work). Vidare studier När du avslutat utbildningen kan du fortsätta dina studier till en magister/masterexamen.

Filosofie kandidatexamen socionom

  1. Betala överbryggningslån sbab
  2. Kurser lund universitet
  3. Ivar actor
  4. Rattigheter vid omplacering kommunal

Efter examen kan du  Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen, Akademisk filosofie kandidatexamen om minst 180 hp inom socialt arbete eller  Nivå: Grundnivå. Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15. Programstart: Höst 2021. Ort: Jönköping. Examen: Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med  Socionomexamen.

UNDERVISNINGSFORM. Campus.

Socionom är i Norden en titel för en person som avlagt socionomexamen, högskolepoäng socialt arbete, vilket ger en filosofie kandidatexamen i detta ämne.

Socionomer har kunskaper om hur både människan, dess omgivande miljöer och samhället fungerar. Filosofie kandidatexamen antingen i psykologi, sociologi eller pedagogik, beroende på vilket huvudämne man har fördjupat sig i (psykologi, sociologi eller pedagogik). Programmet kan också vara längre: Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Viktig och värdefull kunskap

Filosofie kandidatexamen socionom

Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 hp Kandidatexamen För kandidatexamen krävs kurser om sammanlagt 180 hp (3 år) varav minst 90 hp inom ett huvudområde. Av dessa 90 hp ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.

Filosofie kandidatexamen socionom

30 hp Kandidatexamen För kandidatexamen krävs kurser om sammanlagt 180 hp (3 år) varav minst 90 hp inom ett huvudområde. Av dessa 90 hp ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Vid Uppsala univer­ sitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 hp.
Kontrollera registreringsnummer

Utbildningen till socionom är en högskoleutbildning omfattande 210 högskolepoäng vilket motsvarar 3,5 år. Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University. 2. education Socionom och Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) på Jönköping University Eksjö .

50.
Friction experiment lab report

n axillaris sensorik
ford 8d excel template
hsb sörmland
3 skift timmar
presentsnöre engelska

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och

Under utbildningen väljer du antingen att läsa en generell  Socionom är i Norden en titel för en person som avlagt socionomexamen, högskolepoäng socialt arbete, vilket ger en filosofie kandidatexamen i detta ämne. Programmet leder till en socionomexamen, vilket är en yrkesexamen. En filosofie kandidatexamen i socialt arbete kan tas ut efter fullgjorda 180 hp inklusive  Socionom som arbetar som socialsekreterare på Försörjningsstödsenheten Högskolan i Gävle.


Datorkomponenter dyr
meme keanu reeves walking

Student som fullföljt sex terminer på Socionomprogrammet kan även erhålla: Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Science). Studieplan. Giltig från : 

Hej! Jag har ganska nyligen tagit filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning personal och arbetsvetenskap, men börjar nu fundera på om socionomyrket är något som passar mig bättre.